Publications

  1. Predicting Node Failure in Cloud Service Systems
    Qingwei Lin, Ken Hsieh, Yingnong Dang, Hongyu Zhang, Kaixin Sui, Yong Xu, Jian-Guang Lou, Chenggang Li, Youjiang Wu, Randolph Yao, Murali Chintalapati, and Dongmei Zhang. ESEC/FSE 2018.